صفحه اصلی / آزمون آنلاین مدیر سئو

آزمون آنلاین مدیر سئو

آزمون آنلاین یک

وب سایت سئو سایت عمارلو جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات سئو، مجموعه ای از سوالاتی را از بهترین منابع موجود جمع آوری نموده است.
مطالبی که از آنها سوال تهیه شده شامل موارد زیر است:
توانایی شماره یک: مفهوم seo
انواع seo
ابزارهای و ملزومات seo
موارد بنیادی seo
کار با الگوریتم های موتورهای جستجو
شاخص گذاری ) Indexing ( موتورهای جستجو
بهینه سازی وب سایت از دید گوگل
کار با لینک ها در seo
کار با تکنیک های آنالیز وب سایت توسط گوگل

توانایی شماره دو

مفهوم Search Engines
Search Engines انواع
روشهای معرفی سایت به موتور های جستجو
پارامترهای مورد توجه موتورهای جستجو
کار با Search Engines
مفهوم و کار با page rank